Hỏi về sản phẩm:

Đầu ghi TVI HIKvision DS-7108HQHI-F1.N

DS-7108HQHI-F1.N