Cart empty

KHÓA HỌC EXCEL

Đối tượng của khóa học Excel :

 • Sinh viên
 • Nhân viên văn phòng, người làm các công việc hành chính có nhiều tương tác với Word & Excel

Mục đích khóa học Excel:

 • Tăng cường các kỹ năng lập sử dụng Word, trình bày văn bản theo chuẩn
 • Tăng cường các kỹ năng sử dụng Excel; tương tác giữa Excel và Word

NỘI DUNG:

PHẦN 1 : MICROSOFT EXCEL

Bài 1: Giới thiệu chung về excel

 1. Chức năng chính của Excel.
 2. Giao diện chính trong  Excel: Menu, bảng tính.
 3. Thiết lập môi trường soạn thảo:
  • Thiết lập môi trường gõ tiếng việt.
  • Nguyên tắc sử dụng dấu trong tiếng việt.
 4.  Thao tác cơ bản với bảng tính: chèn thêm, xóa, sao chép, gộp ô cell
 5.  Tìm kiếm lọc dữ liệu bảng tính.

Bài 2: Soạn thảo và chỉnh sửa bảng tính

 1. Tạo chỉnh sửa bảng tính, tệp bảng tính.
 2. Các kiểu dữ liệu trong Excel: Kiểu text,Numberic, Date & Time, Logic, kiểu công thức.
 3. Địa chỉ ô và các kiểu địa chỉ ô: tương đối, tuyệt đối.
 4. Tìm kiếm thay thế văn bản.

Bài 3: Định dạng bảng tính

 1. Định dạng font chữ: Chọn font, kiểu, kích thước chữ.
 2. Hiệu chỉnh một ô cell:
  • Tạo viền.
  • Đổ màu.
  • Thiết lập căn chỉnh chữ trong ô.
  • Định dạng ô cell theo điều kiện: Conditional Formatting.
  • Đặt điều kiện nhập dữ liệu: Data validation.
  • Tạo Drop list cho ô cell.

Bài 4: Tính toán xử lý dữ liệu trong bảng tính.

 1. Hàm Thống kê SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, ROUND, RANK
 2. Hàm logic IF, AND, OR, NOT, SUMIF, COUNTIF, COUNTA
 3. Hàm chuỗi LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPER, PROPER, LOWER
 4. Hàm ngày tháng DATE, DATEVALUE, DAY, MONTH, YEAR
 5. Hàm tra cứu VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH  
 6. Thông báo lỗi thường gặp

Bài 5: Hình ảnh và đồ thị trong Excel.

 1. Thao tác chèn hình ảnh.
 2. Thao tác tạo dựng đồ thị.
 3. Hiệu chỉnh đồ thị.

Bài 6: Dàn trang và in bảng tính

 1. Thay đổi font chữ, màu chữ, hiệu ứng chữ.
 2. Chọn lề, căn chỉnh lề, hướng in, kích thước chữ.
 3. Ngắt trang, tiêu đề và nền bảng tính.
 4. Chọn tỉ lệ, chiều dài, chiều rộng.
 5. Tùy chọn bảng tính: đường kẻ lưới..
 6. In bảng tính.
 7. Tổng kết khóa học, làm bài tập tổng hợp.

Phụ trách môn học : 

GV. Ks Trần Văn Thái

      

Excel là một công cụ tuyệt vời cho người kỹ thuật. Nắm vững excel là một lời thế rất lớn khi đi xin việc. Excel đã tuyệt vời nhưng lập trình vba còn tuyệt vời hơn. Lập trình VBA excel giúp kỹ sư có thể tự động hóa mọi công việc của mình.