Cart empty

1.              GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nếu bạn muốn sử dụng thành thạo Word 2010 trong thời gian ngắn với chi phí tiết kiệm nhất thì khóa học Microsoft Word 2010 căn bản tại Trung tâm Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp Thái Bình Minh là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Với phương pháp đào tạo trực tuyến hiện đại, đề cao việc học đi đôi với thực hành, khóa học sẽ giúp bạn thao tác thành thạo trên ứng dụng Word, nắm bí kíp xử lý những tình huống hay gặp trong quá trình soạn thảo, hiệu chỉnh văn bản. Dưới sự hướng dẫn của KS. Trần Văn Thái bạn sẽ nhanh chóng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng sử dụng Word cũng như khám phá các tính năng độc đáo của ứng dụng - giúp đáp ứng yêu cầu và gia tăng hiệu quả công việc hiện tại của mình.

Với khóa học Word 2010 căn bản, bạn có thể:

·         Tiết kiệm nhiều thời gian khi soạn thảo văn bản

·         Thao tác, xử lý văn bản dễ dàng, nhanh chóng

·         Thành thạo các kỹ thuật định dạng, canh lề, in ấn

2.              NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Làm quen với Microsoft Word 2010

Bài 1: Giới thiệu Microsoft Office Word 2010

Bài 2: Khởi động và kết thúc chương trình trong Word 2010

Bài 3: Các thao tác trên tập tin (File) Word 2010

Bài 4: Định dạng văn bản trong Word 2010

Bài 5: Kiểm tra chính tả, ngữ pháp trong Word 2010

Bài 6: Tìm & thay thế văn bản trong Word 2010

Hệ thống kiến thức chương 1: Làm quen với Word 2010

Chương 2: Định dạng đoạn văn bản (Paragraph Formating) trong Word 2010

Bài 7: Canh lề, tạo khoảng cách (Align, Spacing) trong Word 2010

Bài 8: Tạo ký hiệu, ký số đầu dòng (Bullet & Numbering)

Bài 9: Tạo ký tự đầu dòng (Drop Capital)

Bài 10: Kẻ khung, tạo nền (Borders & Shading)

Bài 11: Tạo điểm dừng (Tab) trong Word 2010

Bài 12: Sao chép định dạng văn bản

Bài 13: Chế độ nhập liệu (Insert/Over type)

Hệ thống kiến thức chương 2: Định dạng đoạn văn bản (Paragraph Formating)

Chương 3: Định dạng trang trong Word 2010 (Page Layout)

Bài 14: Canh lề trang in (Margin) trong Word 2010

Bài 15: Thiết lập trang in (Portrait và Landscape) trong Word 2010

Bài 16: Tạo văn bản dạng cột (Columns) trong Word 2010

Bài 17: Tạo trang bìa (Page Cover) trong Word 2010

Bài 18: Chèn nội dung vào đầu và cuối trang (Header/ Footer)

Bài 19: Đánh số thứ tự trang in trong Word 2010

Hệ thống kiến thức chương 3: Định dạng trang (Page Layout)Quiz

6.                 Chương 4: Làm việc với đối tượng hình ảnh trong Word 2010

23

Bài 20: Chèn các ký hiệu (Symbol) trong Word 2010

Bài 21: Chèn hình ảnh (Picture) trong Word 2010

Bài 22: Tạo chữ nghệ thuật (WordArt) trong Word 2010

Bài 23: Vẽ lược đồ, cấu trúc cây (SmartArt) trong Word 2010

Bài 24: Chỉnh sửa hình ảnh (Edit Picture) trong Word 2010

Hệ thống kiến thức chương 4: Làm việc với đối tượng hình ảnh

Chương 5: Văn bản dạng bảng – Table trong Word 2010

Bài 25: Cách tạo một bảng mới trong Word 2010

Bài 26: Di chuyển trong bảng Table

Bài 27: Chọn thành phần trong bảng Table

Bài 28: Hiệu chỉnh cấu trúc bảng Table

Bài 29: Sử dụng thanh công cụ tạo bảng Table

Hệ thống kiến thức chương 5: Văn bản dạng bảng

Chương 6: Chế độ xem và in ấn (View Mode)

Bài 30: Chuyển đổi giữa các chế độ hiển thị trong Word 2010

Bài 31: Đóng mở Ruler, Gridlines và Navigation Pane

Bài 32: Thực hiện công việc in ấn trong Microsoft Word 2010

Bài 33: Chuyển đổi định dạng khác trong Word 2010

Hệ thống kiến thức chương 6: Chế độ xem và in ấn trong Word 2010

Bài tốt nghiệp cuối khóa Microsoft Office Word 2010 Cơ bản

9.              GIẢNG VIÊN