Cart empty

1. Phần mềm iVMS - 4200 xem trên máy tính: Download tại đây

1. Phần mềm VSS Nisoka xem cho điện thoại Android: Download tại đây

2. Phần mềm VSS Mobile cho điện thoại iPhone: Link tải

3. Phần mềm xem Đầu ghi hình NS-42xx , NS-82xx - IMS300: Download tại đây

4. Phần mềm xem Camera CMS3.0 trên máy tính: Download tại đây

5. Download phần mềm Danale xem camera IP cho AndroidiOS

1. Phần mềm CMS client để xem trên máy tính: CMSSetup_1.0.0.43.zip.

2. Phần mềm GP player để xem video trên máy tính: Download tại đây.

3. Phần mềm xem camera bằng chuẩn Onvif (Yêu cầu mở Port 5000 và sử dụng hostname (tên miền động) nếu truy cập từ Internet vào Camera): Download tại đây.

4. Phần mềm Joint - Split file để cắt video: Download tại đây.

Các phần mềm tiện ích:

1. Phần mềm IP scan dò IP trong mạng nội bộ: Download tại đây

2. Phần mềm Tính ngày lưu camera IP & Analog theo dung lượng ổ cứng: Download tại đây

3. Phần mềm Open VPN khắc phục kết nối mạng: Download tại đây.

4. Phần mềm TeamViewer hỗ trợ máy tính từ xa: Download tại đây.